Onderdelen pulsator L80 / LL90

Categorie:

Beschrijving

Nr.    Artikelnr. Nr.

004: B 20000-4: Zijdekselschroef
006: B 20000-6: Schroef voor bovendeksel L80
006: B 20000-6A: Schroef voor bovendeksel LL90
007: B 20000-7: Wisselplaat
008: B 20000-8: Pakking
010: B 20000-10: Filter
011: B 20000-11: Membraanring
012: B 20000-12: Membraan, groot model

013: B 20000-13A: Glijder 50:50
013: B 20000-13B: Glijder 60:40
013: B 20000-13C: Glijder 65:35
013: B 20000-13D: Glijder 70:30

014: B 20000-14: Glijblok, groot
015: B 20000-15: Asje, standaard
016: B 20000-16: Membraan, klein model
017: B 20000-17: Schuifplaatje, klein
018: B 20000-18: Glijblok, klein
020: B 20000-20: Snelheidsregelaar
021: B 20000-21: A-ring
022: 1010092
023: 1010093

Hoofdmenu